Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Vũ Thị Dung ( TK Sản-khám bệnh theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0