Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BSCK1. Nguyễn Thế Tùng

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK1 Phạm Đức Anh

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK1 Đỗ Văn Hà ( CNK khám bệnh )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí khám

150.000 đ