Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1 Phạm Đức Anh

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ

 • Trương Quốc Nam

  5

 • Nguyễn Trọng Khương

  5

 • Đào Minh Quân

  5

 • Đào Minh Quân

  5