Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thế Tùng

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • đào thị thanh mai

    5