Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1 Đỗ Văn Hà ( CNK khám bệnh )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ

 • Hà Thị mai ka

  5

 • Nguyễn Tình

  5

 • Pham Ích Chung

  5

 • Phạm Thị dịu

  5

 • Phạm Ngọc Tân

  5