Bạn tìm được 38 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

ThS. Hàn Quỳnh Anh (Phó trg.khoa khám bệnh đa khoa theo yêu cầu)

5

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Đơn vị : BV Phổi TW

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2. Nguyễn Thu Thủy (P.trưởng khoa Lao hô hấp)

5

Khoa : Lao hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Vũ Văn Thành (Trưởng khoa Bệnh Phổi mãn tính)

5

Khoa : Bệnh Phổi mãn tính

Đơn vị : BV Phổi TW

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Dương Thị Nhung

5

Khoa : Lao hô hấp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Hoàng Thị Oanh

5

Khoa : Lao

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Nguyễn Phương Hoa

5

Khoa : Lao hô hấp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Trần thị Phương

5

Khoa : Lao hô hấp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Nguyễn Văn Phú

5

Khoa : Lao

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Võ Đình Thiện

5

Khoa : Lao hô hấp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Ths Bs Nguyễn Xuân Thức ( TK nội 1 )

5

Khoa : Lao hô hấp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV- PHỔI NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

0

Xem chi tiết