Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

BSCK2. Nguyễn Thu Thủy (P.trưởng khoa Lao hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ