Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Nhi

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BSCK2 Vương Thị Hào ( TK sơ sinh)

5

Khoa : Sơ sinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ

Đang nhận khám

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp ( TK Nhi )

5

Khoa : Nhi

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ