Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2 Vương Thị Hào ( TK sơ sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sơ sinh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Sơ sinh

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyen Thi Ngoc

  5

 • Truong Ngoc Phu

  5

 • Phan Thị Ngọc Yến

  5

 • Đinh Ngọc Thúy Vy

  5

 • Hồ Sỹ Nhật

  5

 • Nguyen Phung Truong

  5

 • Nguyễn Văn Thành

  5

 • Đỗ Thị Hải Yến

  5

 • Vo Thị Hạnh

  5

 • Nguyễn Văn Hiếu

  5