Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp ( TK Nhi )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ

 • Ho Ty Hung

  5

 • Nguyễn Xuân Tiến

  5

 • Trần Huyền My Huyền

  5

 • Trần Huyền My Huyền

  5

 • Nguyễn Thị Hoàn

  5

 • Nguyễn Đức Hưng

  5

 • Nguyễn Thị Hoàn

  5

 • Nguyễn Phương Thủy

  5

 • Đoàn Thị quỳnh

  5

 • Đoàn Thị quỳnh

  5