Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Mắt

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Thanh Tân (Phó khoa Mắt )

4.9

Khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Đại tá, BSCK2 Vũ Quốc Chiến ( Trưởng Khoa Mắt )

5

Khoa : Mắt

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết