Bạn tìm được 53 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Không thể nhận khám

ThS. Đỗ Xuân Anh (trưởng khoa Xét nghiệm)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Phí khám

150.000 đ

Không thể nhận khám

ThS.BSCK2. Hoàng Đình Ngọc (PGĐ BV-Trưởng khoa Nội soi)

5

Khoa : Nội Soi

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Phí khám

200.000 đ

Không thể nhận khám

PGS.TS.BSCK2. Quách Thị Cần (Nguyên PGĐ bệnh viện Tai-Mũi-Họng TW)

5

Khoa : Cấp Cứu

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Phí khám

300.000 đ