Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS.BSCK2. Hoàng Đình Ngọc (PGĐ BV-Trưởng khoa Nội soi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Soi

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1958

Phí khám : 200.000 đ