Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tư Vấn Tâm Lý

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

5

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Phí khám

150.000 đ