Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tư Vấn Tâm Lý

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

4.9

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết