Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần, Tâm lý trầm cảm

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1979

Phí khám : 150.000 đ

 • Trịnh Thị Yến

  5

 • Hoàng Thị Thanh Huyền

  5

 • Nguyễn Văn Đà

  5

 • Chúc Nguyễn

  5

 • Hoàng Hải Lý

  5

 • Hoàng Hải Lý

  5

 • Do thi thu phuong

  5

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyễn mai

  5