Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần, Tâm lý trầm cảm

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Do thi thu phuong

  5

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyễn mai

  5

 • Nguyễn Thị Huyền

  5

 • Bùi Thị Hạnh

  5

 • nguyên ngọc mai

  5

 • Ngô Văn Dương

  5

 • Ngô Văn Dương

  5

 • Dao Mai Van

  5