Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần, Tâm lý trầm cảm

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Truong Hong Son

  5

 • Võ Văn Hổ

  5

 • Võ Văn Hổ

  5

 • Chau ChauBao

  5

 • Nguyễn Văn Toàn

  5

 • Luu Tien Dat

  5

 • Vũ Thị Mai

  5

 • Nguyễn Văn Long

  5

 • Đoàn Thi hà

  5

 • Phạm Thị Lân

  5