Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần, Tâm lý trầm cảm

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Hằng

  5

 • Nguyễn Văn hải

  5

 • Nguyễn Văn hải

  5

 • Nguyễn ĐỨC HUY

  5

 • Đỗ Thành Trung

  5

 • Tran Thi Minh Hue

  5

 • Tran Thi Minh Hue

  5

 • Nguyễn Thị Minh

  5

 • Nguyễn Thị Minh

  5

 • Mầu Văn Mạnh

  5