Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần, Tâm lý trầm cảm

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bùi Đình Chuyển

  5

 • Lý Tiến Hải

  5

 • Nguyễn Thị Bắc Bắc

  5

 • Nguyễn Thị Nha

  5

 • Vũ Ngọc Anh Thư

  5

 • Dương thị Liên

  5

 • Chu Ngọc dũng

  5

 • Trịnh Quốc toản

  5

 • Đào Tuấn Long

  5

 • Nguyễn Hữu Đức

  5