Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Tâm Lý Nguyễn Thị Duyên

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần, Tâm lý trầm cảm

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vu Viet Anh

  5

 • ta thang

  5

 • ta thang

  5

 • Đinh Thị Thúy

  5

 • Lê Quảng

  5

 • ta thang

  5

 • ta thang

  5

 • ta thang

  5

 • ta thang

  5

 • Truong Hong Son

  5