Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tâm thần Nhi

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

Ths. BSCK2 Nguyễn Thị Kim Hòa

4.9

Khoa : phòng Tâm thần Nhi

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết