Thông tin bác sĩ

Đang khám

Ths. BSCK2 Nguyễn Thị Kim Hòa

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phòng Tâm thần Nhi

Chuyên khoa :

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Năm sinh/Thành lập : 1968

Phí khám : 150.000 đ

 • Phan Van hung

  5

 • Hoàng Li

  5

 • Nguyễn Vantap

  5

 • Trương Thị Ánh Duyên

  5

 • Nguyễn Viết Long

  5

 • Cao Thị Hạnh

  4

 • Đăng Minh

  5

 • Vũ Văn Thủy

  5

 • Hoang Văn Quân

  5

 • Le Tronghieu

  5