Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BS Cao cấp.PGS.TS.BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (PGĐ BV Thanh Nhàn-TK ngoại thần kinh)

4.8

Khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết