Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BS Cao cấp.PGS.TS.BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (PGĐ BV Thanh Nhàn-TK ngoại thần kinh)

4.8

Khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Phí khám

150.000 đ