Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS Cao cấp.TS.BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (PGĐ BV Thanh Nhàn-Trg khoa ngoại thần kinh)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ cao cấp

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hà Văn Thành

  4

 • Lê Văn Phúc

  4

 • Nguyễn Tiến Thuận

  5

 • Nguyễn Đình Tú

  1

 • Phan Thi Minh Thuy

  5

 • Pham Vân

  5

 • Lê Ngọc Thuỷ

  5

 • Nguyễn Văn Cường

  5

 • Đồng Thị Thiên Nga

  5

 • Nguyễn Hoàng Đức

  5