Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS Cao cấp.TS.BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (PGĐ BV Thanh Nhàn-Trg khoa ngoại thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ cao cấp

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Thị Minh Nguyệt

    5

  • Lương Đức Tâm

    5

  • Cao Hán hảo

    5