Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS Cao cấp.TS.BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (PGĐ BV Thanh Nhàn-Trg khoa ngoại thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ cao cấp

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hà Văn Thành

  5

 • Nguyễn Ngọc Tân

  5

 • Trần Thị Minh Nguyệt

  5

 • Lương Đức Tâm

  5

 • Cao Hán hảo

  5