Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS Cao cấp.TS.BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (PGĐ BV Thanh Nhàn-Trg khoa ngoại thần kinh)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ cao cấp

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Chau Giang

  5

 • Nguyễn Hoài Nam

  5

 • Võ Văn Toàn

  5

 • Võ Văn Toàn

  5

 • Phạm Duy Tiến

  5

 • Hà Văn Thành

  5

 • Lê Văn hùng

  4

 • Nguyễn Văn Trải

  5

 • Hà Văn Thành

  4

 • Lê Văn Phúc

  4