Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS-BSCK2. Hoàng Minh Đỗ (Phó Giám Đốc Bệnh Viện)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Cao Hán hảo

    5