Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng Tâm Thần Nhi

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

ThS.Bs Lê Công Thiện (Trưởng phòng tâm thần Nhi)

5

Khoa : phòng Tâm thần Nhi

Đơn vị : Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bạch Mai

Phí khám

150.000 đ