Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.Bs Lê Công Thiện (Trưởng phòng tâm thần Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng Tâm thần Nhi

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Nhi

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Ngô Hoàng Phong

  5

 • Vũ Văn Khải

  5

 • Nguyễn Phước Lộc

  5

 • Trần Vũ phú an

  5