Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS.Bs Lê Công Thiện (Trưởng phòng tâm thần Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng Tâm thần Nhi

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Nhi

Đơn vị : Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Phí khám : 150.000 đ

 • Hoàng Hà Trang

  5

 • Nguyen Thi Quynh Nhu

  5

 • Nguyễn Tất Thủy

  5

 • Ngô Hoàng Phong

  5

 • Vũ Văn Khải

  5

 • Nguyễn Phước Lộc

  5

 • Trần Vũ phú an

  5