Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng Tâm Thần Trẻ Em

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Minh Hương (Phó phòng Tâm thần trẻ em)

5

Khoa : phòng Tâm thần trẻ em

Đơn vị : Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bạch Mai

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết