Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Minh Hương (Phó phòng Tâm thần trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phòng Tâm thần trẻ em

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • võ kim thanh

  5

 • Nguyễn Trung Dương

  5

 • Nguyễn Thị Quỳnh

  5

 • Phùng Thị Hương

  5

 • Nguyễn Tiến Nguyên Lợi

  5

 • Nguyễn Văn Thạch

  5

 • Nguyễn Đức Mạnh

  5

 • Trần Thị Thuận Yên

  5

 • Nguyễn Đình Khánh

  5

 • Trần Phước An

  5