Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Bệnh Lý Tuyến Giáp

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS. Lê Thị Việt Hà (Trưởng khoa bệnh lý tuyến Giáp)

4.8

Khoa : Bệnh lý tuyến giáp

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết