Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Bệnh Lý Tuyến Giáp

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

TS. Lê Thị Việt Hà (Trưởng khoa bệnh lý tuyến Giáp)

4.7

Khoa : Bệnh lý tuyến giáp

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Phí khám

200.000 đ