Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Thị Việt Hà (Trưởng khoa bệnh lý tuyến Giáp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh lý tuyến giáp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0