Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thị Việt Hà (Trưởng khoa bệnh lý tuyến Giáp)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Bệnh lý tuyến giáp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Van Quynh

  5

 • Nguyễn Xuân Phan

  5

 • Nguyễn Thị Kỳ

  5

 • Mã Thị Thu Thái

  1

 • Phạm Quý Dương

  5

 • Nguyen Van Quynh

  5

 • Bùi Quốc Tuấn

  5

 • Bui Huy tu

  5

 • Nguyen Huyen Mai

  5

 • Phùng Định

  5