Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Lê Thị Việt Hà (Trưởng khoa bệnh lý tuyến Giáp)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Bệnh lý tuyến giáp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 200.000 đ

 • Vũ Hồng Tuyến

  5

 • Nguyễn Thị Lan

  5

 • Bùi thị thu hồng

  5

 • Diệp Bảo Hoàng

  1

 • Lê Trạc Bình

  5

 • Lê Trạc Bình

  5

 • Nguyễn Thị Yến

  5

 • Phạm Mạnh Dũng

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • Lù Văn Tại

  5