Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Thị Việt Hà (Trưởng khoa bệnh lý tuyến Giáp)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Bệnh lý tuyến giáp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Trạc Bình

  5

 • Lê Trạc Bình

  5

 • Nguyễn Thị Yến

  5

 • Phạm Mạnh Dũng

  5

 • Đinh thi hiền

  5

 • Lù Văn Tại

  5

 • đào thị xuân

  5

 • Nguyễn Văn Trung

  5

 • Trần Thị Ngọc

  5

 • Lê Giang Nam

  5