Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Nội 2

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BSCK2. Nguyễn Thị Minh Lan (Phó Trưởng Khoa Nội 2)

5

Khoa : Nội 2

Đơn vị : Bệnh Viện Việt Tiệp

Phí khám

150.000 đ