Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Minh Lan (Phó Trưởng Khoa Nội 2)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội 2

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Cơ - Xương - Khớp, Nội hô hấp

Đơn vị : Bệnh Viện Việt Tiệp

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0