Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Cơ Xương Khớp

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Minh Lan (Phó Trưởng Khoa Nội 2)

5

Khoa : Nội 2

Đơn vị : Bệnh Viện Việt Tiệp

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết