Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám bệnh nhiệt đới

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BSCK1 Trịnh Thu Hoàn( PTK- Bệnh nhiệt đới)

5

Khoa : Bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Phí khám

150.000 đ