Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Trịnh Thu Hoàn( PTK- Bệnh nhiệt đới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Bệnh Nhiệt đới

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1985

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0