Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Tâm Thần

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

BSCK1 Trần Thị Kim Thoa

4.9

Khoa : Tâm Thần

Đơn vị : BV TÂM THÂN TW1

Phí khám

150.000 đ