Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Trần Thị Kim Thoa

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tâm Thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần

Đơn vị : BV TÂM THÂN TW1

Năm sinh/Thành lập : 1986

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nguyễn thúy hương

  5

 • nguyễn thúy hương

  5

 • nguyễn thúy hương

  5

 • Lê Giang Nam

  5

 • Hồ Thị Thu Nga

  5

 • Ìn Sùi vẫy

  5

 • Ìn Sùi vẫy

  5

 • Do Van dai

  5

 • phạm thị Rậu

  5

 • lê tử anh

  5