Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Trần Thị Kim Thoa

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tâm Thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa Tâm thần

Đơn vị : BV TÂM THÂN TW1-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Năm sinh/Thành lập : 1986

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đỗ Hoài Bắc

  5

 • Đỗ Hoài Bắc

  5

 • Nguyễn Tình

  5

 • Ngô Thanh Hải

  5

 • Châu Thị Ngọc Anh

  5

 • Tran Dinh Diep

  5

 • Trần Văn Nam

  5

 • Trần Văn Nam

  5

 • Nguyễn Thành Đa

  5

 • Nguyễn Thành Đa

  5