Bạn tìm được 12 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Phổi-Hô hấp

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Việt Hà ( TK ung bướu )

5

Khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Tô Thanh Kiên (TK ngoại )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Hà Văn Sen (TK khám bệnh )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Đỗ Xuân Hòe (TK y học cổ truyền )

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Bs Nguyễn Ngọc Vinh ( TK điều trị tíc cực )

5

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS. Nguyễn Văn Tình ( TK hồi sức cấp cứu )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Đinh Văn Thịnh ( TK bệnh phổi ngoài lao )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Trần Đức Thuận ( TK lao phổi tái phát )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Vũ Xuân Thiện ( PK lao ngoài phổi )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Bs Trần Hữu Thắng ( TK lao phổi mới )

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV-74 Trung ương-Khám miễn phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết