Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Đinh Văn Thịnh ( TK bệnh phổi ngoài lao )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Chuyên khoa : Ung bướu, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV-74 Trung ương

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đặng Đình Cẩn

    5

  • Do Van Phuong

    5