Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Ngoại Hồi Sức Cấp Cứu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Hà Tường

5

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ths Trần Ngọc Hải ( CNK ngoại hồi sức cấp cứu )

5

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết