Bạn tìm được 6 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Hồ Thế Công

4.8

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Đơn vị : BV QUÂN Y 7A - TPHCM - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Trần Thị Thanh Vân

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 7A - TPHCM - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Quách Thị Minh Tâm

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 7A - TPHCM - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Quang Cảnh

5

Khoa : Nội Tim Mạch

Đơn vị : BV QUÂN Y 7A - TPHCM - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Phan Hữu Hùng

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 7A - TPHCM - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Hồng An

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 7A - TPHCM - KHÁM MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết