Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Răng - Hàm - Mặt

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Hoàng Thanh Trà

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : Bệnh Viện Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng Hà Nội

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết