Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Đại tá TS-Trần Thị Hồng Thúy ( GĐTT phục hồi chức năng )

5

Khoa : phục hồi chức năng

Đơn vị : Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Đại tá Ths-Nguyễn Thị Kim Oanh ( CNK ngoại chung )

5

Khoa : Tiêu hóa

Đơn vị : Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Đại tá TS-Phan Hoài Trung ( PGĐ-BV )

5

Khoa : Tiêu hóa

Đơn vị : Viện Y Học Cổ Truyền Quân Đội - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết