Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Phục Hồi Chức Năng

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Cát Hồng Hà

4.9

Khoa : phục hồi chức năng

Đơn vị : Bệnh Viện Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng Hà Nội

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết