Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Sản Khoa

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BS. Chung Cẩm Ngọc

5

Khoa : Phụ Sản

Đơn vị : Đa Khoa TW Cần Thơ - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BS. Nguyễn Hữu Thời ( Phó Khoa Sản )

5

Khoa : Phụ Sản

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : Đa Khoa TW Cần Thơ - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết