Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Sản Khoa

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS. Đặng Vĩnh Dũng

5

Khoa : Phụ Sản

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Trần Thanh Hương (PCNK khoa sản)

5

Khoa : Phụ Sản

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thanh Hà ( CNK Khoa Sản )

5

Khoa : Phụ Sản

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết