Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Mắt

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Quang Đức ( PCNK Phẫu Thuật hàm Mặt )

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Đặng Thị Bích Thủy

5

Khoa : Mắt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Phạm Hùng

5

Khoa : Mắt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Đinh Viết Nghĩa ( PCNK Mắt )

5

Khoa : Bại Não

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết