Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Ngoại Lồng Ngực

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS Ngô Vi Hải (CNK Ngoại lồng ngực)

5

Khoa : Ngoại Lồng Ngực

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS. Phạm Văn Hùng ( PCNK Ngoại Lồng Ngực )

5

Khoa : Ngoại Lồng Ngực

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết