Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Y Học Hạt Nhân

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thanh Hướng

5

Khoa : Y Học Hạt Nhân

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS-TS Lê Ngọc Hà (CNK y học hạt nhân)

5

Khoa : Y Học Hạt Nhân

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết