Bạn tìm được 6 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Răng Hàm Mặt

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Lê Thị Yến

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Bùi Việt Hùng

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS. Phạm Thị Thu Hằng ( PCNK Răng )

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS-TS. Lê Thị Thu Hà ( CNK Răng )

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Diệp Linh (PT.PCNK Phẫu Thuật Hàm Mặt )

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS-TS. Vũ Ngọc Lâm ( CNK Phẫu Thuật Hàm Mặt )

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết