Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tai Mũi Họng

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

Ths. Nguyễn Tài Dũng ( PT.PCNK Tai Mũi Họng )

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Đoàn Thị Thanh Hà ( CNK Tai Mũi Họng )

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết