Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Gan Mật Tụy

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS Lê Văn Thành (CNK phẫu thuật gan mật tụy)

5

Khoa : Ngoại Gan mật tụy

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Đào Tấn Lực

5

Khoa : Bại Não

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS. Vũ Văn Quang ( PCNK Phẫu Thuật Gan Mật )

5

Khoa : Phẫu thuật Gan mật

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết