Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Đột Quỵ Não

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS Đinh Thị Hải Hà

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Lê Đình Toàn (PCNK đột quỵ não)

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Văn Tuyến (CNK TT đột quỵ não)

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết