Bạn tìm được 7 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Thận Tiết Niệu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Việt Hải (PCNK ngoại tiết niệu)

5

Khoa : Ngoại tiết niệu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS Đỗ Ngọc Thể

5

Khoa : Ngoại tiết niệu

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Nguyễn Tuấn Đạt

5

Khoa : Ngoại tiết niệu

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS-TS Trần Đức (CNK ngoại tiết niệu)

5

Khoa : Ngoại tiết niệu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BCSK2 Tống Thị Thu Hằng (PT-PCNK nội thận - lọc máu)

5

Khoa : Thận lọc máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Trần Thanh Sơn (PCNK nội thận - lọc máu)

5

Khoa : Thận lọc máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Ngô Quân Vũ (CNK nội thận - lọc máu)

5

Khoa : Thận lọc máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết