Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Huyết Học

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Vương Phúc Đường (CNK bệnh lây đường máu)

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Quyền Đăng Tuyên (PCNK bệnh lây đường máu)

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết